Kształtowanie się ras psów cz.1

 Kształtowanie się ras psów cz.1

 

W dzisiejszych czasach, w drodze przemyślanej selekcji hodowlanej, istnieje ponad 500 ras psów, zarejestrowanych w Międzynarodowej Federacji Kynologicznej (F.C.I.), wyselekcjonowanych przez człowieka w różnych częściach świata, w różnym celu, wykazujące olbrzymią rozbieżność w budowie anatomicznej oraz zachowaniu. Wachlarz rozbieżności wagowej wynosi od 0,5 do 90 kg, co jest zjawiskiem fenomenalnym i niespotykanym wśród innych gatunków zwierząt żyjących na Ziemi. Oprócz tak spektakularnych zmian w budowie anatomicznej, u psa zaszło wiele zmian na poziomie behawioralnym, nie wykluczając w tym preferencji pokarmowych oraz specyficznych zmian metabolicznych.

Continue Reading

Domestykacja a zmiany metaboliczne u psa – dlaczego pies nie żywi się jak wilk…?

Domestykacja a zmiany metaboliczne u psa – dlaczego pies nie żywi się jak wilk…?

PictureByPali – DeviantArt

Aby móc koegzystować w pobliżu ludzkich osad, pra-pies musiał nie tylko przełamać lęk do ludzi, ale także tak dostosować organizm, by być w stanie maksymalnie wykorzystywać znajdowany na śmietniskach pokarm. Modyfikacji uległy niektóre szlaki metaboliczne, pojawiły się nowe zdolności trawienne. To prawdziwa ewolucja gatunkowa, jaką musiał przejść protoplasta psa, by stać się ostatecznie zwierzęciem domowym!

Continue Reading

Dlaczego pies NIE jest wilkiem…? cz.1

Dlaczego pies NIE jest wilkiem…? cz.1

źródło: http://www.playbuzz.com/plrjiv10/wolf-or-dog

Drogi psa i wilka rozeszły się ok. 14 000 lat temu, a przyczyną tego zajścia była nowa nisza ekologiczna – ludzkie osady. Jednakże nowe warunki bytowe wymagały odpowiedniego dostosowania się i to zarówno na poziomie natury psychologicznej, jak anatomicznej oraz metabolicznej! Zabieram się za przedstawianie Wam najnowszych teorii naukowych na temat procesu domestykacji psa domowego i omówienie skutków jakie on przyniósł dla tego najbliższego człowiekowi gatunku na Ziemi.

Continue Reading