Rodowód PARADISE Yakuza-Gdy

The pedigree, champion title and mental test.

Dokumentacja rodowodu, championatu oraz testów psychicznych.