CH. PL PARADISE Yakuza-Gdy (JAZZMAN vom Venusberg x SUSHI Yakuza-Gdy) „Peppa”

ur. 23.08.2013

Breeder: Modzelewska A. & M. (Poland)

Owner: Patrycja Kryszkiewicz (Poland)

Paradise Spirit Boxer Kennel FCI

GALERIA           RODOWÓD

Testy psychiczne: 15/15 pkt

Testy zdrowotne: 
HD – A

ED – 0/0

Tytuły:

Champion Polski
Best of Breed (BOB)
Best of Opposite Sex (BOS)